Tanja Stojnić

Kao majka jednog dječaka od 3 godine,koji nema dovoljan fond riječi tražila sam rješenje kako da mu pomognem
Poslije razgovora sa Tijanom, odlučila sam probati flastere. 4 dana nakon upotrebe dječak je počeo da izgovara nove riječi, a poslije 2 kutije dječak priča uveliko.